для студентів 2020-2021н.р.

Історія України

Історія фізичної культури

Анатомія людини і спортивна морфологія

Теорія і методика викладання гімнастики, ритміки, хореографії і черлідингу

Теорія і методика викладання плавання

Теорія і методика викладання легкої атлетики

Теорія і методика викладання спортивних і рухливих ігор

Спортивно-педагогічне удосконалення

Теорія і методика обраного виду спорту

Практикум зі спортивного удосконалення

Історія української культури

Іноземна мова

Основи екології та гігієни фізичного виховання

Психологія фізичного виховання з основами вікової психології

Іноземна мова

Методика викладання спортивних і рухливих ігор

Фізіологія людини

Спортивні споруди і обладнання

Методика оздоровчої фізичної культури

Спортивно-педагогічне удосконалення

Теорія і методика обраного виду спорту

Практикум зі спортивного удосконалення

Біохімія

Біомеханіка

Теорія і методика викладання зимових видів спорту

Фізіологічні_основи фізичного виховання

Педагогіка фізичного виховання з основами дидактики

Вікова фізіологія

Теорія і методика обраного виду спорту

Практикум зі спортивного удосконалення

Психолого-педагогічні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Лікувальна фізична культура і функціональна діагностика

Методика оздоровчо-спортивної роботи

Нормативно-правові основи професійної діяльності

Педагогіка фізичного виховання і спорту

Політологія

Психолого-педагогічні основи фізичного виховання дітей дошкільного вік

Психолого-педагогічні основи шкільного туризму

Ресурси активного туризму України

Спортивно-педагогічне удосконалення

Сучасні технології фізичного виховання дітей дошкільного віку

Теорія і методика фізичного виховання та сучасні освітні технології

Управління у фізичній культурі

Теорія і методика обраного виду спорту

Практикум зі спортивного удосконалення

Адаптивне фізичне виховання і методика викладання

Методика викладання атлетизму

Методика фізичної культури у спецмедгрупах

Олімпійська освіта

Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури

Спортивна метрологія і математична статистика

Спортивно-педагогічне удосконалення

Теорія і методика викладання  футболу

Теорія і методика туризму та спортивне орієнтування

Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

Теорія і методика фізичного виховання та сучасні освітні технології

Філософія