Робочі програми навчальних дисциплін (вибіркові)

Вибіркові компоненти ОП

ВК 14 Теорія і методика індивідуальних та командних видів спорту

ВК 15 Фізична підготовка у військових формуваннях, правоохоронних структурах та спеціальних службах

ВК 16 Фізична культура у шкільній освіті за кордоном

ВК 17 Спортивно-оздоровчі клуби

ВК 18 Теорія і методика юнацького спорту

ВК 19 Методика секційної роботи в освітніх закладах

ВК 20 Методика позашкільної роботи з фізичної культури

ВК 21 Управління спортивно-оздоровчим туризмом

ВК 22 Теорія і методика туристсько-краєзнавчої роботи в освітніх закладах

ВК 23 Методика професійно-прикладної фізичної культури

ВК 24  Теорія і методика спортивно-масової роботи

ВК 25 Методичне забезпечення фізичної культури і туризму в освітніх закладах

ВК 26 Психодіагностика у фізичній культурі

ВК 27 Корекція адиктивних станів засобами фізичної культури

ВК 28 Професійна комунікація у фізичній культурі

ВК 29 Проєктування освітніх програм у фізичній культурі

ВК 30 Правове забезпечення фізичної культури і туризму в освітніх закладах

ВК 31 Менеджмент в освіті

ВК 32 Інклюзія у фізичній культурі

ВК 33 Теорія і методика фізичного виховання осіб з різним рівнем фізичного стану

ВК  34 Методологія керування фізичним здоров’ям людини

ВК 35 Сучасні технології оздоровчої рухової активності

ВК 36 Природні ресурси в системі оздоровлення різних груп населення

ВК 37 Функціональна діагностика в освітніх закладах