Робочі програми навчальних дисциплін (обов’язкові)

Обов’язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

ОК 1 Сучасні інформаційні технології у галузі

ОК 2 Охорона праці в галузі

ОК 3 Психологія та педагогіка професійної освіти

ОК 4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Цикл професійної підготовки

ОК 5 Теорія і методика викладання спортивних дисциплін в освітніх закладах

ОК 6 Професійна майстерність педагога з фізичної культури

ОК 7 Методологія наукових досліджень у галузі фізичної культури

ОК 8 Соціологія фізичної культури

ОК 9 Інноваційні технології навчання фізичної культури в освітніх закладах

ОК 10 Виробнича практика (туристична)

ОК 11 Науково-педагогічна (виробнича) практика

ОК 12 Навчально-педагогічна (виробнича практика)

ОК 13 Науково-дослідна практика, дипломна робота