для студентів 2023н.р.

Вибіркові компоненти ОП

Інклюзія у фізичній культурі

Корекція адиктивних станів засобами фізичної культури

Менеджмент в освіті

Методика позашкільної роботи з фізичної культури

Методика професійно-прикладної фізичної культури

Методика секційної роботи в освітніх закладах

Методичне забезпечення фізичної культури і туризму в освітніх закладах

Методологія керування фізичним здоров’ям людини

Правове забезпечення фізичної культури і туризму в освітніх закладах

Природні ресурси в системі оздоровлення різних груп населення

Проєктування освітніх програм у фізичній культурі

Професійна комунікація у фізичній культурі

Психодіагностика у фізичній культурі

Спортивно-оздоровчі клуби

Сучасні технології оздоровчої рухової активності

Теорія і методика індивідуальних та командних видів спорту

Теорія і методика спортивно-масової роботи

Теорія і методика туристсько-краєзнавчої роботи в освітніх закладах

Теорія і методика фізичного виховання осіб з різним рівнем фізичного стану

Теорія і методика юнацького спорту

Управління в спортивно-оздоровчому туризмі

Фізична культура у шкільній освіті за кордоном

Фізична підготовка у військових формуваннях, правоохоронних структурах та спеціальних службах

Функціональна діагностика в освітніх закладах