для студентів 2020-2021н.р.

Вибіркові навчальні дисципліни

Методика позашкільної роботи з фізичної культури

Управління спортивно-оздоровчим туризмом

Теорія і методика туристсько-краєзнавчої роботи в освітніх закладах

Методика професійно-прикладної фізичної культури 

Теорія і методика спортивно-масової роботи

Методичне забезпечення фізичної культури і туризму в освітніх закладах

Теорія і методика індивідуальних і командних видів спорту

Фізична підготовка у військових формуваннях, правоохоронних структурах та спеціальних службах

Фізична культура у шкільній освіті за кордоном

Проєктування освітніх програм у фізичній культурі

Правове забезпечення фізичної культури і туризму в освітніх закладах

Менеджмент в освіті

Сучасні технології оздоровчої рухової активності

Природні ресурси в системі оздоровлення різних груп населення

Функціональна діагностика в освітніх закладах

Спортивно-оздоровчі клуби

Теорія і методика юнацького спорту

Методика секційної роботи в освітніх закладах

Психодіагностика у фізичній культурі

Корекція адиктивних станів засобами фізичної культури

Професійна комунікація у фізичній культурі

Інклюзія у фізичній культурі

Теорія і методика фізичного виховання осіб з різним рівнем фізичного стану

Методологія керування фізичним здоров`ям людини