Звітна наукова конференція викладачів підсекції теорії та методики фізичної культури 2023 року!

Заслухано наукові доробки викладачів відповідно до програми конференції, були задані слушні запитання до доповідачів та відповіді на них, а також відбувся емоційний етап обговорення. Тези кандидата наук з фізичного виховання і спорту , Назарія Фединяка, рекомендовано до друку у науковому збірнику «Еврика».