Педагогічна практика

Педагогічна практика – важлива освітня компонента, яка спрямована на формування ключових фахових компетентностей майбутніх учителів фізичної культури.
Впродовж шести тижнів студенти 4 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) формували практичні вміння та навички щодо проведення різних форм рухової активності зі школярами, поглиблювали методичні та педагогічні знання, розвивали критичне мислення під час проведення уроків за модельною програмою НУШ. Результатом їхнього професійного зростання були проведені показові заняття, після яких відбулося обговорення з методистом – доцентом кафедри теорії та методики фізичної культури Інна Ткачівська Інною Ткачівською та вчителями Крихівецького ліцею Олег Гнатишин і Ліцей 20 Івано-Франківської міської ради Роман Бекер .
До цього процесу були також залучені студенти 2 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), які в рамках вивчення дисципліни “Педагогіка фізичної культури з основами дидактики” (викладач – доц. Інна ТКАЧІВСЬКА) мали можливість наживо спостерігати за педагогічним процесом, ознайомлювались із формами, засобами та методами педагогічної взаємодії, а також роботою студентів-практикантів.
Дякуємо за гостинність й професіоналізм нашим вчителям-стейкхолдерам, а ЗСУ України – за можливість продовжувати навчальний процес.