Педагогічна практика

Педагогічна практика – важлива освітня компонента, яка спрямована на формування ключових фахових компетентностей майбутніх учителів фізичної культури. Впродовж шести тижнів студенти 4 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) формували практичні вміння та навички щодо проведення різних форм рухової активності Читати далі