Курсові/дипломні роботи

Тематика курсових робіт

з теорії та методики фізичного виховання

 1. Активний відпочинок як засіб профілактики перевтоми школярів.
 2. Адаптація до фізичних навантажень як засіб підвищення резистентності організму школярів.
 3. Взаємодія вчителя і учнів на уроках ФК в школі.
 4. Взаємозв’язок між фізичними розвитком і здоров’ям школярів.
 5. Взаємозв’язок розвитку дрібної моторики і психофізіологічні функції школярів.
 6. Види, зміст та форми контролю за виконанням домашніх завдань з фізичної культури учнів.
 7. Використання сюжетних ігор на уроках ФК.
 8. Витривалість і здоров’я школярів.
 9. Виховна роль уроку фізичної культури.
 10. Вікова динаміка розвитку гнучкості.
 11. Вікові аспекти фізичного виховання школярів.
 12. Вплив оцінювання вчителя на успішність і мотивацію учнів у фізичній культурі.
 13. Вплив різних режимів рухової активності на функціональний стан організму.
 14. Вплив рухової активності на розумову працездатність школярів.
 15. Гармонізація фізичного та розумового розвитку школярів в процесі фізичного виховання.
 16. Гігієнічне виховання школярів засобами фізичного виховання.
 17. Гігієнічні аспекти фізичного виховання дошкільників.
 18. Гігієнічні і педагогічні вимоги до уроку ФК.
 19. Гігієнічні особливості нормування фізичних навантажень у молодших школярів.
 20. Гіпокінезія та її вплив на фізичний розвиток дітей.
 21. Динаміка фізичного розвитку дітей дошкільного віку.
 22. Дихальні вправи в оздоровчому тренуванні школярів
 23. Дихальні вправи у системі фізичного виховання школярів.
 24. Діагностичні методи визначення рівня координаційних здібностей у старшокласників.
 25. Дозування фізичних навантажень на уроках ФК.
 26. Естетичне виховання школярів засобами ФВ
 27. Етичні проблеми гендерного виховання на уроках ФК.
 28. Ефективність застосування домашнього завдання з фізичного виховання.
 29. Засоби профілактики і відновлення фізичної працездатності
 30. Застосування ігрових технологій на уроках фізичної культури у дітей 1-4 класів.
 31. Здоров’язберігаючі  технології у фізичному вихованні школярів.
 32. Здоров’язберігаючі  технології у фізичному вихованні дошкільників
 33. Здоровий спосіб життя в сучасних умовах.
 34. Зміст та організація днів здоров’я дітьми дошкільного віку.
 35. Зміст фізичного виховання для школярів різного віку.
 36. Контроль за фізичною підготовленістю школярів.
 37. Критерії здорового способу життя і їх характеристика.
 38. Метод змагання в методиці фізичної культури для дітей дошкільного віку.
 39. Методика застосування колового тренування на уроках ФК.
 40. Методика застосування музичного супроводу на уроках ФК
 41. Методика розвитку координаційних здібностей у дітей молодшого шкільного віку
 42. Методика розвитку координаційних здібностей у школярів середнього шкільного віку.
 43. Методика розвитку максимальної сили.
 44. Методика розвитку просторового орієнтування на уроках фізичної культури в школі.
 45. Методика розвитку рівноваги на уроках фізичної культури в школі.
 46. Методика розвитку точності рухів на уроках фізичної культури в школі.
 47. Методика розвитку уваги у школярів молодших класів на уроках ФК.
 48. Методика розвитку фізичних якостей у школярів різного віку та статі
 49. Методика розвитку швидкості у дітей 1-4 класів на уроках фізичної культури.
 50. Національні художньо-спортивні свята (фестини) у фізичному вихованні учнів середнього шкільного віку
 51. Нетрадиційні засоби фізичного виховання й їх характеристика.
 52. Нестандартне обладнання для занять фізичними вправами
 53. Нормування рухової активності школярів різних вікових груп.
 54. Організаційні умови оптимізації і діяльності спортивних організацій
 55. Організація активного відпочинку дітей.
 56. Організація і проведення “Дня здоров”я” у ЗОШ.
 57. Організація самостійної діяльності школярів на уроках ФК.
 58. Основні методи фізичного виховання школярів, їх характерні особливості.
 59. Особливості використання ігрового і змагального методів у фізичному вихованні учнів середнього шкільного віку
 60. Особливості використання індивідуальних форм фізичного виховання з школярами.
 61. Особливості фізичного виховання в спеціальних медичних групах.
 62. Особливості формування мотивації до уроків фізичної культури в учнів початкової школи.
 63. Особливості формування фізичних якостей учнів середнього шкільного віку.
 64. Особливості формування фізичних якостей учнів старшого шкільного віку.
 65. Особливості формування фізичних якостей учнів молодшого шкільного віку.
 66. Оцінка ефективності застосування на уроках ФК у школярів різного віку різних методів строго-регламентованої вправи пов’язаних з навчанням і вдосконаленням рухових дій.
 67. Оцінка ефективності застосування різних способів проведення уроку ФК в школі (фронтального, групового, індивідуального і ін.).
 68. Оцінка ефективності застосування різних методів фізичного виховання на уроках ФК в школі (ігрового, змагання).
 69. Оцінка ефективності застосування різних методів фізичного виховання на уроках ФК в школі (коловий).
 70. Оцінка ефективності уроку ФК
 71. Оцінка фізичної підготовленості школярів старшого віку.
 72. Педагогіні стилі управління діяльністю учнів на уроках ФК
 73. Педагогічні умови підвищення рухової активності дітей  на прогулянці.
 74. Підвищення аеробної витривалості – шлях до здоров’я і довголіття.
 75. Підвищення компетентності батьків в області фізичного виховання дошкільника.
 76. Побудова уроку фізичної культури в залежності від сезону навчального року.
 77. Позакласна робота з фізичного виховання.
 78. Порівняльна характеристика показників фізичних якостей у школярів різного віку.
 79. Причини і профілактика травматизму на уроках фізичної культури.
 80. Профілактика та корекція порушень постави у школярів середнього шкільного віку засобами фізичного виховання
 81. Реалізація принципу свідомості і активності на уроках ФК в школі.
 82. Розвиток  рухової активності у віковому аспекті.
 83. Роль фізичних навантажень у профілактиці стресових станів школярів.
 84. Роль фізичного виховання в профілактиці порушень постави.
 85. Роль фізичної культури в інтелектуальному розвитку школяра.
 86. Роль фізичної культури у формуванні особистості.
 87. Рухливі ігри як засіб закріплення основних умінь і навичок.
 88. Рухова активність як фактор формування пізнавальних здібностей молодших школярів.
 89. Руховий режим учня середнього шкільного віку та шляхи його оптимізації.
 90. Сенситивні періоди і нормування фізичних навантажень для школярів.
 91. Сенситивні періоди розвитку фізичних якостей школярів.
 92. Спортивно-масова робота в літніх таборах відпочинку дітей.
 93. Сучасні методи дослідження рухової активності школярів.
 94. Сучасні оздоровчі технології фізичного виховання.
 95. Технологія застосування загартування в оздоровленні дітей в дошкільних закладах освіти.
 96. Толерантність до фізичних навантажень як показник здоров’я людини.
 97. Туризм як засіб ФВ школярів
 98. Фізична працездатність школярів і фактори, що її визначають
 99. Фізичне виховання і функціональні резерви школярів.
 100. Фізичне виховання у групах продовженого дня.
 101. Фізичне виховання як чинник адаптації дітей 6-8 років до навчання в школі.
 102. Форми і засоби підвищення рухової активності дітей різного шкільного віку на уроках ФК.
 103. Формування духовних цінностей особи школяра на уроках ФК.
 104. Формування культури здоров’я дітей старшого шкільного віку.
 105. Формування лідерських умінь і навиків  школярів на уроках ФК.
 106. Формування мотивації до занять фізичною культурою у дітей дошкільного віку.
 107. Формування потреб до  занять ФК у школярів різного віку.
 108. Формування теоретичних знань учнів початкових класів відповідно до вимог чинних навчальних програм.
 109. Формування у школярів образу професійної діяльності вчителя ФК.
 110. Формування у школярів спортивних інтересів на уроках ФК.
 111. Характеристика методів розвитку фізичних якостей.
 112. Характеристика основних методів дослідження в теорії і методиці фізичного виховання.
 113. Характеристика та розробка комплексів загальнорозвиваючих вправ.
 114. Шляхи активізації навчальної діяльності учнів на уроках фізичної культури
 115. Шляхи та форми активізації розумової діяльності учнів середнього шкільного віку на уроках фізичної культури.
 116. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури.
 117. Педагогічні умови вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури.
 118. Система завдань для самостійної роботи студентів із спортивних ігор.
 119. Cтановлення і розвиток сокільського руху в Галичині.
 120. Міжнародні зв’язки українського сокільства.
 121. Вікові особливості фізичного виховання школярів.
 122. Народна фізична культура українців.
 123. Система національного тіловиховання.
 124. Використання тренажерних пристроїв в системі оздоровчого тренування.
 125. Мета і завдання фізичного виховання у світлі цивілізаційного підходу.
 126. Оптимізація виховної діяльності вчителя фізичної культури у сфері моралі підлітків.
 127. Система фізичного виховання в українському “Пласті”.
 128. Роль фізичної культури у всебічному розвитку особистості.
 129. Гармонійний розвиток особистості засобами фізичної культури.
 130. Формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання.
 131. Фізичне виховання молодших школярів.
 132. Забезпечення національної спрямованості фізичного виховання молодших школярів засобами українських народних рухливих ігор.
 133. Форми фізичного виховання протягом навчального дня.
 134. Позакласні форми фізичного виховання школярів.
 135. Оздоровча фізична культура.
 136. Система фізичного виховання різних груп населення.
 137. Фізичне виховання дітей дошкільного віку.
 138. Педагогічна думка епохи відродження щодо фізиного виховання молоді.
 139. Формування у старших дошкільників уявлень про здоровий спосіб життя засобами фізичного виховання.
 140. Формування фізично-оздоровчої культури засобами народознавства.
 141. Формування фізичного і психологічного здоров’я дитини засобами гри.
 142. Особливості методики навчання дітей самостійним заняттям фізичними вправами.