ОР Магістр

2021р. вступу

Управління спортивно-оздоровчим туризмом

Методика позашкільної роботи з фізичної культури

Теорія та методика туристсько-краєзнавчої роботи в освітніх закладах

Методичне забезпечення фізичної культури і туризму в освітніх закладах

Методика професійно-прикладної фізичної культури

Теорія і методика спортивно-масової роботи

Проєктування освітніх програм у фізичній культурі

Правове забезпечення фізичної культури і туризму в освітніх закладах

Менеджмент в освіті

Сучасні технології оздоровчої рухової активності

Природні ресурси в системі оздоровлення різних груп населення

Функціональна діагностика в освітніх закладах

Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном

Психодіагностика у фізичній культурі

Корекція адиктивних станів засобами фізичної культури

Професійна комунікація у фізичній культурі

Теорія і методика фізичного виховання осіб з різним рівнем фізичного стану

Інклюзія у фізичній культурі

Методологія керування фізичним здоров’ям людини

Теорія і методика юнацького спорту