Для студентів 2023-2024 н.р.

ОБОВ’ЯЗКОВІ 

Адаптивна фізична культура і методика викладання

Анатомія людини і спортивна морфологія

Безпека життєдіяльності  та цивільний захист

Біомеханіка

Біохімія

Виробнича практика (туристична)

Виробнича практика в літніх оздоровчих таборах

Виробнича  педагогічна практика в ЗЗСО (початкова школа)

Виробнича  педагогічна практика в ЗЗСО (середня школа)

Вікова фізіологія

Вступ до спеціальності та професійна етика

Іноземна мова

Інформатика та онлайн-технології у фізичній культурі

Історія України та української культури

Історія фізичної культури

Методика оздоровчої фізичної культури

Методика оздоровчо-спортивної роботи в закладах освіти

Навчальна (ознайомлювальна) практика (в ЗЗСО)

Навчальна (педагогічна) практика (в ЗЗСО)

Основи екології та гігієни фізичної культури

Основи наукових досліджень у фізичній культурі

Педагогіка фізичної культури з основами дидактики

Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури

Психологія фізичної культури з основами вікової психології

Спортивна метрологія та математична статистика

Спортивні споруди і обладнання

Сучасні освітні технології 

Теорія і методика викладання зимових видів спорту

Теорія і методика навчання легкої атлетики

Теорія і методика викладання плавання

Теорія і методика викладання спортивних і рухливих ігор

Теорія і методика навчання гімнастики, ритміки, хореографії і черлідингу

Теорія і методика фізичної культури

Теорія і методика шкільного туризму та спортивне орієнтування

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізіологічні основи фізичної культури

Фізіологія людини

Філософія