для студентів 2022н.р.

Силабуси навчальних дисциплін для студентів 2022 р. вступу ОР Магістр

1 семестр

Обов’язкові компоненти ОП

 Психологія та педагогіка профільної освіти

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Методологія наукових досліджень у галузі фізичної культури

Теорія і методика викладання спортивних дисциплін в освітніх закладах

Соціологія фізичної культури

Науково-дослідна практика

 

2 семестр

Обов’язкові компоненти ОП

Сучасні інформаційні технології у галузі

Професійна майстерність педагога з фізичної культури

Інноваційні технології навчання фізичної культури в освітніх закладах

Науково-дослідна практика

Навчально-педагогічна (виробнича практика)

 

3 семестр

Обов’язкові компоненти ОП

Охорона праці в галузі

Науково-дослідна практика

Науково-педагогічна (виробнича практика)

Виробнича практика (туристична)

Атестація (захист дипломної роботи)