для студентів 2020-2021н.р.

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2021 Р. ВСТУПУ  ОР МАГІСТР

 

1 курс, 1 семестр

Обов’язкові навчальні дисципліни

Психологія і педагогіка профільної освіти

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Теорія і методика викладання спортивних дисциплін в освітніх закладах

Методологія наукових досліджень у галузі фізичної культури

Соціологія фізичної культури

Науково-дослідна практика

 

1 курс, 2 семестр

Обов’язкові навчальні дисципліни

Сучасні інформаційні технології у галузі

Професійна майстерність педагога з фізичної культури

Інноваційні технології навчання фізичної культури в освітніх закладах

Навчально-педагогічна (виробнича) практика

Науково-дослідна практика

 

2 курс, 3 семестр

Обов’язкові навчальні дисципліни

Охорона праці в галузі

Виробнича практика (туристична)

Науково-педагогічна (виробнича)  практика 

Науково-дослідна практика

Атестація