Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до творчої педагогічної діяльності в умовах НУШ

Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до творчої педагогічної діяльності в умовах НУШ, вимагає сформованості у них фахових компетенцій, зокрема комунікативних, позаяк це пов’язано з необхідністю успішного досягнення цілей в професійній діяльності, грамотного застосування набутих знань та умінь, здатності бути ефективним комунікатором, працювати в команді, діяти мобільно та інтегративно.

На практичних заняттях у контексті вивчення дисципліни «Професійна майстерність педагога з фізичної культури» (викладач доц. Інна Ткачівська), запланованої в Освітній програмі 014 Середня освіта (Фізична культура), студенти 1 курсу ОР «Магістр» вивчали тему «Ораторська майстерність педагога з фізичної культури».

Майбутні спеціалісти підготували лекційні матеріали для студентів 2 курсу, відтак формували вміння риторичних навичок та встановлення контакту з аудиторією, використовуючи мовні засоби у налагодженні зворотного зв’язку та засоби підвищення ефективності взаємодії зі слухачами.

На заняття було запрошено представників стейкхолдерів – вчителів-практиків фізичної культури з чималим досвідом роботи (вчитель ФК Крихівецького ліцею Олег Гнатишин та вчитель ФК Роман Бекер), які поділилися цінним досвідом та брали активну участь в обговоренні досягнення відповідних програмних результатів навчання у здобувачів вищої освіти.

Дякуємо усім учасникам проведеного івенту!