Каталог вибіркових дисциплін

Дисципліни вільного вибору студентів.

ОР “Бакалавр”

 • Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури
 • Історія фізичної культури
 • Нормативно-правові основи професійної діяльності
 • Олімпійська освіта
 • Управління у фізичній культурі
 • Психологія фізичного виховання
 • Педагогіка фізичного виховання і спорту
 • Теорія і методика викладання футболу
 • Методика викладання гімнастики, ритміки,  хореографії і черлідингу
 • Методика викладання спортивних і рухливих ігор
 • Вікова фізіологія
 • Фізична рекреація
 • Методика оздоровчої фізичної культури
 • Лікувальна фізична культура і функціональна діагностика
 • Методика фізичної культури у спецмедгрупах
 • Психолого-педагогічні основи шкільного туризму
 • Ресурси активного туризму України
 • Зимовий туризм
 • Теорія і методика туризму і спортивне орієнтування
 • Психолого-педагогічні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку
 • Сучасні технології фізичного виховання дітей дошкільного віку
 • Теорія і методика навчання плавання дітей дошкільного віку
 • Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

ОР “Магістр”

 • Охорона праці в галузі
 • Цивільний захист
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Філософія освіти
 • Теорія і методика індивідуальних видів спорту
 • Теорія і методика командних видів спорту
 • Сучасні технології активного туризму
 • Інновації в спортивно-оздоровчому туризмі
 • Управління спортивно-оздоровчим туризмом
 • Маркетинг в туристичній індустрії
 • Психодіагностика і корекція станів засобами фізичної культури
 • Психологія управління групами у фізичній культурі та туризмі
 • Державна політика у сфері фізичної культури
 • Правове забезпечення діяльності в туристичній індустрії
 • Сучасні технології фізичної рекреації
 • Рекреаційний туризм
 • Сучасні технології оздоровчої рухової активності
 • Рухова рекреація різних груп населення

 

Назва навчальних дисциплін                                                                                                Викладачі

Фізіологічні основи фізичного виховання, Теорія і технологія                      д.б.н., проф. Мицкан Б.М

викладання спортивних дисциплін у вищій школі, Теоретико-методичні

основи фізичного виховання  різних груп населення              

Біомеханіка, Анатомія людини і спортивна морфологія,                                к.м.н., доц. Попель С.Л.

Нормальна анатомія людини                                           

Теорія і методика фізичного виховання та сучасні  освітні технології к.п.н. доц. Презлята Г.В.                                      

Фізіологія людини, Гігієна та основи екології,                                            к.б.н., доц. Султанова І.Д.

Нормальна фізіологія людини

Методологія та організація наукових досліджень у галузі                      к.м.н., доц. Білоус І.В

охорони здоров’я, Фізіологія людини,Психодіагностика і

корекція станів засобами фізичної культури,

Адаптивне фізичне виховання і методика викладанння                    

Історія медицини та фізичної реабілітації,                                                   к.п.н., доц. Тягур Р.С.

Управління у спорті, Історія фізичної культури і спорту,

Управління у фізичній культурі

Методологія наукових досліджень у галузі,                                      к.н.з фіз.вих., доц. Мальона С.Б

Методика оздоровчої фізичної культури

Державна політика у сфері фізичної культури,

Нормативно-правові основи професійної діяльності                                                                                                   

Сучасні педагогічні технології,Управління спортивно-оздоровчим    к.п.н., доц. Ткачівська І.М

туризмом, Професійна майстерність викладача фізичного виховання,

Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури,

педагогіка фізичного виховання і спорту                                            .

Теорія і методика туризму та спортивне орієнтування,                   к.н.з фіз.вих., доц. Луцький В.Я.

Спортивні споруди і обладнання                                                            

Теорія і методика фізичної культури, ОіП спорт                                       к.н.з фіз.вих.,доц.Мочернюк В.Б.

Соціологія фізичної культури і туризму, Теорія і методика фізичного   д..н.з фіз.вих.,проф. Випасняк І.П. 

виховання та сучасні освітні технології                               

Методологія наукових досліджень у фізичній культурі,                   к.х.н., доц.Іванишин І.М.

Основи математичної статистики, Спортивна метрологія і

математична статистика

Вікова фізіологія, Основи екології та гігієни фізичного виховання,  к.б.н., доц.Лісовський Б.П.

Гігієна і екологія спорту, Фізіологія рухової активності,

Медична і біологічна фізика, Фізіологічні основи фізичного виховання

Біологічна та біоорганічна хімія, Біохімія, Рекреаційний туризм                  д.м.н., проф.Остап’як З.М.

Олімпійська освіта, Теорія і методика фізичного виховання та    к.н.з фіз.вих.,доц.Ковальчук Л.В.

сучасні освітні технології, Теорія фізичної культури  і

технології фізичного виховання   

Психологія спорту, Ресурси активного туризму України,                           к.психол.н., доц.Курилюк С.

Технології активного туризму,    

Психолого-педагогічні основи шкільного туризму,                                     к.психол.н,,доц. Мицкан Т.С.

Психологія фізичного виховання