Навчальні дисципліни

Назва навчальних дисциплін                                                                   Викладачі

Фізіологічні основи ФВіС, методика викладання спортивно-                 д.б.н., проф. Мицкан Б.М
педагогічних дисциплін у ВНЗ

Біомеханіка, спортивна морфологія, анатомія                                            к.м.н., доц. Попель С.Л.

Теорія і методика фізичної культури, ОФКзМВ                                          к.п.н. доц. Презлята Г.В.

Фізіологія людини, гігієна, біологія                                                             к.б.н., доц. Султанова І.Д.

Адаптивна фізична культура, фізіологія людини, біохімія                          к.м.н., доц. Білоус І.В

Історія фізичної культури, менеджмент в освіті, управління в                  к.п.н., доц. Тягур Р.С.
світі

ОТМСТ                                                                                                          к.н.з фіз.вих., доц. Мальона С.Б

Педмайстерність, менеджмент туризму                                                      к.п.н., доц. Ткачівська І.М.

Спортивні споруди, ОТД, ОТКД                                                                 к.н.з фіз.вих., доц. Луцький В.Я.

Теорія і методика фізичної культури, ОіП спорт                                          к.н.з фіз.вих.,доц.Мочернюк В.Б.

Психологія ФВ, спортивний і туристичний маркетинг, психологія          к.псих.н., доц.Фотуйма О. Я.
здоров’я

Соціологія спорту, теорія і методика фізичної культури                               к.н.з фіз.вих.,доц.Випасняк І.П.

Теорія і методика наукових досліджень у ФВ, спортивна                           к.х.н., доц.Іванишин І.М.
метрологія і математична статистика

Туристичне країнознавство, ОіМОФК                                                         ст.вик. Мицкан В.М.

Вікова фізіологія, фізіологічні основи ФВіС, основи екології ФВіС,            к.б.н., доц.Лісовський Б.П.
валеологія

Біохімія, рекреаційний туризм                                                                       д.м.н., проф.Остап’як З.М.

Теорія і методика фізичної культури, олімпійський і                                    к.н.з фіз.вих.,доц.Ковальчук Л.В.
професійний спорт

Психологія ФВ, світові ресурси активного туризму , маркетинг                к.псих.н., доц.Курилюк С.
туристичних послуг