Силабуси. Магістри, 2 курс.

  • Корекція адиктивних станів засобами фізичної культури
  • Охорона праці в галузі
  • Психодіагностика у фізичній культурі
  • Психологія управління групами у фізичній культурі
  • Рекреаційний туризм
  • Соціокультурна анімація в рекреації
  • Теорія і методика командних видів спорту
  • Теорія і методика юнацького спорту
  • Технології туристично-рекреаційного проектування
  • Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном