ОР магістр

Освітня програма 014 Середня освіта (фізична культура) магістри

Освітня програма 014 Середня освіта (фізична культура)  проект , магістри

Навчальний план_014 Середня освіта (фізична культура) магістри

Навчальний план 014 Середня освіта (фізична культцра) проект, магістр_2020

Навчальний план 014 Середня освіта (фізична культура) магістр , титулка

ОП 014 Середня освіта (фізична культура) ОР магістр ПРОЄКТ 2021 р. 

ОП 014 Середня освіта (фізична культура) ОР магістр 2021 р.

Навчальний план для студентів ОР магістр спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) 2021 р. (денна форма навчання)

Навчальний план для студентів ОР магістр спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) 2021 р. (заочна форма навчання)