IV Регіональна науково-практична конференція

Інформаційний лист

Програма IV Регіональної науково-практичної конференції

Збірник тез IV Регіональної науково-практичної конференції

Резолюція ІV Регіональної науково-практичної конференції

Пропозиції стейкхолдерів щодо ОП підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями за результатами Конференціїї