для студентів 2022 р. вступу

 

Силабуси навчальних дисциплін для студентів 2022 р. вступу ОР Магістр

1 семестр

Обов’язкові компоненти ОП

 Психологія та педагогіка профільної освіти

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Методологія наукових досліджень у галузі фізичної культури

Теорія і методика викладання спортивних дисциплін в освітніх закладах

Соціологія фізичної культури

Науково-дослідна практика

 

Вибіркові компоненти ОП

Теорія і методика туристсько-краєзнавчої роботи в освітніх закладах

Методика позашкільної роботи з фізичної культури

Управління спортивно-оздоровчим туризмом

Теорія і методика спортивно-масової роботи

Методичне забезпечення фізичної культури і туризму в освітніх закладах

Методика професійно-прикладної фізичної культури

 

2 семестр

Обов’язкові компоненти ОП

Сучасні інформаційні технології у галузі

Професійна майстерність педагога з фізичної культури

Інноваційні технології навчання фізичної культури в освітніх закладах

Науково-дослідна практика

Навчально-педагогічна (виробнича практика)

 

Вибіркові компоненти ОП

Менеджмент в освіті

Проєктування освітніх програм у фізичній культурі

Правове забезпечення фізичної культури і туризму в освітніх закладах

Функціональна діагностика в освітніх закладах

Сучасні технології оздоровчої рухової активності

Природні ресурси в системі оздоровлення різних груп населення

Теорія і методика індивідуальних та командних видів спорту

Фізична підготовка у військових формуваннях, правоохоронних структурах та спеціальних службах

Фізична культура у шкільній освіті за кордоном

 

3 семестр

Обов’язкові компоненти ОП

Охорона праці в галузі

Науково-дослідна практика

Науково-педагогічна (виробнича практика)

Виробнича практика (туристична)

Атестація (захист дипломної роботи)

 

Вибіркові компоненти ОП

Психодіагностика у фізичній культурі

Корекція адиктивних станів засобами фізичної культури

Професійна комунікація у фізичній культурі

Методологія керування фізичним здоров’ям людини

Інклюзія у фізичній культурі

Теорія і методика фізичного виховання осіб з різним рівнем фізичного стану

Теорія і методика юнацького спорту

Спортивно-оздоровчі клуби

Методика секційної роботи в освітніх закладах