для студентів 2021 року вступу

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2021 Р. ВСТУПУ  ОР МАГІСТР

 

1 курс, 1 семестр

Обов’язкові навчальні дисципліни

Психологія і педагогіка профільної освіти

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Теорія і методика викладання спортивних дисциплін в освітніх закладах

Методологія наукових досліджень у галузі фізичної культури

Соціологія фізичної культури

Науково-дослідна практика

Вибіркові навчальні дисципліни

Методика позашкільної роботи з фізичної культури

Управління спортивно-оздоровчим туризмом

Теорія і методика туристсько-краєзнавчої роботи в освітніх закладах

Методика професійно-прикладної фізичної культури 

Теорія і методика спортивно-масової роботи

Методичне забезпечення фізичної культури і туризму в освітніх закладах

1 курс, 2 семестр

Обов’язкові навчальні дисципліни

Сучасні інформаційні технології у галузі

Професійна майстерність педагога з фізичної культури

Інноваційні технології навчання фізичної культури в освітніх закладах

Навчально-педагогічна (виробнича) практика

Науково-дослідна практика

 

Вибіркові навчальні дисципліни

Теорія і методика індивідуальних і командних видів спорту

Фізична підготовка у військових формуваннях, правоохоронних структурах та спеціальних службах

Фізична культура у шкільній освіті за кордоном

Проєктування освітніх програм у фізичній культурі

Правове забезпечення фізичної культури і туризму в освітніх закладах

Менеджмент в освіті

Сучасні технології оздоровчої рухової активності

Природні ресурси в системі оздоровлення різних груп населення

Функціональна діагностика в освітніх закладах

 

2 курс, 3 семестр

Обов’язкові навчальні дисципліни

Охорона праці в галузі

Виробнича практика (туристична)

Науково-педагогічна (виробнича)  практика 

Науково-дослідна практика

Атестація

 

Вибіркові навчальні дисципліни

Спортивно-оздоровчі клуби

Теорія і методика юнацького спорту

Методика секційної роботи в освітніх закладах

Психодіагностика у фізичній культурі

Корекція адиктивних станів засобами фізичної культури

Професійна комунікація у фізичній культурі

Інклюзія у фізичній культурі

Теорія і методика фізичного виховання осіб з різним рівнем фізичного стану

Методологія керування фізичним здоров`ям людини