Вступ на третій курс (основі диплома молодшого спеціаліста)

ОКР бакалавра (за скороченою програмою навчання, для осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (вступ на 3 курс із терміном навчання 2 роки).

Спеціальність 014 Середня освіта (фізична культура) (за скороченою програмою):

Фаховий іспит  (Теорія і методика фізичного виховання) (комп’ютерне тестування)

 1. Перелік документів для вступу
 2. Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування
 3. Програми вступних випробувань, творчих конкурсів
 4. Тестові запитання для вступу
 5. Обсяги прийому вступників: денна – 37 осіб, заочна – 70 осіб

Перейти на сайт приймальної комісії

 

Випускники факультету за спеціальністю 014 Середня освіта (фізична культура) можуть обіймати такі посади:

 • учитель фізичної культури;
 • методист з фізичної культури;
 • інструктор (організатор) оздоровчої роботи;
 • організатор (інструктор) туристичної роботи;
 • інструктор з оздоровчо-спортивного туризму;
 • інструктор з фізичної культури у дошкільних навчальних закладах;
 • фахівець з експлуатації спортивних споруд.