V Регіональна науково-практична конференція

Інформаційний лист

Програма V Регіональної науково-практичної конференції

Збірник тез V Регіональної науково-практичної конференції

Резолюція V Регіональної науково-практичної конференції

Пропозиції стейкхолдерів щодо ОП підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями за результатами Конференціїї