Каталог вибіркових дисциплін

Каталог вибіркових дисциплін, що забезпечуються викладачами кафедри теорії та методики фізичної культури

 

ОР бакалавр 2020/2021 р.р.вступу

3 семестр

Онлайн технології у фізичній культурі

Інформаційні технології у фізичній культурі

Інтегровані комунікації у фізичній культурі

5 семестр

Соціологія фізичної культури

Інклюзія у фізичній культурі

Вікова психопатологія і психоконсультування

Психолого-педагогічні основи шкільного туризму

Психолого-педагогічні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку

Психолого-педагогічна діагностика у фізичній культурі

6 семестр

Нормативно-правові основи професійної діяльності

Професійна етика вчителя фізичної культури

Державна політика у сфері фізичної культури

Ресурси активного туризму України

Сучасні технології фізичного виховання дітей дошкільного віку

Анімаційні технології у фізичній культурі

7 семестр

Теорія та методика шкільного туризму та спортивне орієнтування

Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

Організація екскурсійної діяльності в освітніх закладах

 

ОР бакалавр 2019 р. вступу

7 семестр

Теорія і методика туризму і спортивне орієнтування

Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури

8 семестр

Олімпійська освіта

Коломийський навчально-науковий інститут

Спеціальність  014 Середня освіта (Фізична культура)

ОР бакалавр

1 семестр

Історія фізичної культури

3 семестр

Психологія фізичного виховання

Методика оздоровчої фізичної культури

4 семестр

Вікова фізіологія

Фізична рекреація

5 семестр

Управління у фізичній культурі

Педагогіка фізичного виховання і спорту

Психолого-педагогічні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку

Психолого-педагогічні основи шкільного туризму

6 семестр

Нормативно-правові основи професійної діяльності

Ресурси активного туризму України

Сучасні технології фізичного виховання дітей дошкільного віку

7 семестр

Теорія і методика туризму та спортивне орієнтування

Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури

8 семестр

Олімпійська освіта

 

ОР магістр

1 семестр

Управління спортивно-оздоровчим туризмом

Методика позашкільної роботи з фізичної культури

Теорія та методика туристсько-краєзнавчої роботи в освітніх закладах

Методичне забезпечення фізичної культури і туризму в освітніх закладах

Методика професійно-прикладної фізичної культури

Теорія і методика спортивно-масової роботи

2 семестр

Проєктування освітніх програм у фізичній культурі

Правове забезпечення фізичної культури і туризму в освітніх закладах

Менеджмент в освіті

Сучасні технології оздоровчої рухової активності

Природні ресурси в системі оздоровлення різних груп населення

Функціональна діагностика в освітніх закладах

Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном

3 семестр

Психодіагностика у фізичній культурі

Корекція адиктивних станів засобами фізичної культури

Професійна комунікація у фізичній культурі

Теорія і методика фізичного виховання осіб з різним рівнем фізичного стану

Інклюзія у фізичній культурі

Методологія керування фізичним здоров’ям людини

Теорія і методика юнацького спорту