Адаптивне фізичне виховання і методика викладання

Силабус