Практика

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчальної (пропедевтичної )практики студентів ІІІ курсу факультету фізичного виховання і спорту спеціальності 014 – Середня освіта(фізична культура) , педагогічної практики  у ЗОШ студентів IV курсу спеціальності 014 – Середня освіта(фізична культура)  , педагогічної практики  у ВНЗ студентів V курсу спеціальності 014 – Середня освіта((фізична культура) кваліфікації магістр педагогічної освіти. Викладач) ,науково дослідної практики магістрів спеціальності 014 – Середня освіта((фізична культура),  виробнича туристична практика для студентів спеціальності 014 – Середня освіта((фізична культура)  ОР “Магістр “, педагогічної практики у ДОЗ студентів ІІІ курсу спеціальності 014 – Середня освіта((фізична культура) .

На кафедрі наявні графіки практик та накази ректора щодо організації та проведення вказаних практик. Графіки практик відповідають навчальним планам та наказам ректора.

Кількість студентів, закріплених за керівниками-методистами відповідає запланованій у карточках навантаження відповідних викладачів та відповідає переліку та кількості студентів у наказах ректора про організацію та проведення відповідних практик.

Відповідність кількості студентів за контингентом та у наказах ректора про проведення практики контролюється керівниками-методистами практики, факультетським керівником-методистом, що відображено у звітах про організацію та проведення практики кафедрою. Кількість студентів за контингентом, які проходять виробничу педагогічну практику відповідає контингенту, наказам ректора та змісту звітів про організацію та проведення практики.

Матеріали про проходження практики студентами із баз практики, що здані на кафедру, повністю відповідають змісту наказів ректора про організацію та проведення практики.

Здані студентами матеріали (щоденники, характеристики, звіти) зберігаються у відповідних папках на кафедрі теорії та методики фізичної культури і спорту. Зміст документів та папок повністю відповідає вимогам до проведення практик.

Кожен студент, за результатами проведення виробничих практики, по закінченні практики разом із звітними документами, в тому числі подає характеристику із бази практики, підписану керівником бази практики та завірену відповідною печаткою. В звітних документах, наявних на кафедрі, представлені усі характеристики, у відповідності до переліку студентів, що проходили практики за наказом ректора. оцінка студентів-практикантів, наведена у характеристиках співпадає з оцінками у відомостях за результатами практики.

Усі документи, що стосуються організації та проведення навчальних виробничих практик кафедрою теорії та методики фізичної культури і спорту у відповідних папках на кафедрі.

Положення про організацію та проведення практики

Інформація про організацію та проведення практик, звіти