Наукові школи

НАУКОВА ШКОЛА
кафедри теорії та методики фізичної культури
Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (1997 р.)
На кафедрі функціонує наукова школа (ухвала вченї ради університету, протокол №4  від 30.04.2013 р., наказ ректора №288 від 24.05.2013 р., розпорядження науково-дослідної частини №12 від 17.09.015 р.), яку очолює професор Мицкан Богдан Михайлович.

Члени наукової школи (проф. Випасняк І.П., доц. Лісовський Б.П., доц. Презлята Г.В., доц. Попель С.Л., доц. Султанова І.Д., доц. Білоус І.В., доц. Ткачівська І.М. ), за участю викладачів, аспірантів, здобувачів і студентів здійснюють дослідження з таких напрямків:

1. Фізичного виховання, рекреація і спортивна анімація в системі засобів підвищення якості життя різних груп населення.

2. Морфо-функціональних зміни нервово-м’язового апарату при фізичних навантаженнях та загальній дегідрації організму.

3. Особливості структурного сліду адаптації центральної і периферійної нервової системи при гіпокінезії і фізичному навантаженні в онтогенезі.

4. Теоретико-методичні основи диференційованого фізичного виховання в дошкільних закладах освіти, школах і позашкільних установах.

5. Психолого-педагогічниі умови підготовки спортсменів на різних етапах тренувального процесу.

6. Становлення та розвиток туризму в Карпатському регіоні.

7. Морфо-функціональний стан школярів Прикарпаття.

Лісовський Б.П.

кандидат біологічних наук, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури

 

Наукова школа працює над вирішенням актуальних завдань щодо формування структурно-функціонального стану адаптації організму до фізичних навантажень, освоєння нових методів морфофункціональних досліджень. У науковій лабораторії виконується ціла низка досліджень: «Вплив гіпокінезії і рухової активності на фізіологічні системи організму»; «Розробка та наукове обґрунтування рекреаційно-оздоровчих програм для шкільної та студентської молоді». Необхідність вдосконалення системи освіти у підготовці кадрів з фізичного виховання і спорту започаткувала важливий напрямок досліджень «Готовність вчителя фізичної культури до професійної діяльності». Водночас здійснюються наукові пошуки стосовно історії розвитку фізичної культури і туризму, особливостей використання народних рухливих ігор та забав у фізичному вихованні школярів. Наукова школа плідно співпрацює з науковими школами Харкова, Києва, Тернополя, Рівного, Луцька, Львова, а також Жешовського (Польща) та Пряшівського (Словаччина) університетів. Результатами співпраці є проведення Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми розвитку фізичної культури, спорту і туризму», регулярний випуск фахового наукового журналу «Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура».

В рамках діяльності школи захищено 2 докторські і 20 кандидатських  дисертацій, опубліковано 5 монографій, організовано 5 міжнародних конференції, 2 регіональних конференції, функціонує 1 постійно діючий науковий семінар.