Наукові школи

На кафедрі функціонує наукова школа (ухвала вченї ради університету, протокол №4         від 30.04.2013 р., наказ ректора №288 від 24.05.2013 р., розпорядження науково– дослідної частини №12 від 17.09.015 р.), яку очолює професор Мицкан Богдан Михайлович. Члени наукової школи ( доц. Презлята Г.В., доц. Попель С.Л., доц. Султанова І.Д., доц. Білоус І.В., доц. Ткачівська І.М., доц. Випасняк І.П. ), за участю викладачів, аспірантів, здобувачів і студентів здійснюють дослідження з таких напрямків:

  1. Фізичного виховання, рекреація і спортивна анімація в системі засобів підвищення якості життя різних груп населення.
  2. Морфо– функціональних зміни нервово– м’язового апарату при фізичних навантаженнях та загальній дегідрації організму.
  3. Особливості структурного сліду адаптації центральної і периферійної нервової системи при гіпокінезії і фізичному навантаженні в онтогенезі.
  4. Теоретико– методичні основи диференційованого фізичного виховання в дошкільних закладах освіти, школах і позашкільних установах.
  5. Психолого– педагогічниі умови підготовки спортсменів на різних етапах тренувального процесу.
  6. Становлення та розвиток туризму в Карпатському регіоні.