для студентів 2020 року вступу

1 курс, 2 семестр

Педагогіка і технологія вищої школи
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Теорія і технологія викладання спортивних дисциплін у вищій школі
Методологія наукових досліджень у галузі фізичної культури
Соціологія фізичної культури і туризму

Науково-дослідна практика

Дипломна робота

Вибіркові навчальні дисципліни

Сучасні технології активного туризму
Інновації в спортивно-оздоровчому туризмі
Анімаційні технології у туризмі
Управління спортивно-оздоровчим туризмом
Менеджмент та маркетинг у фізичній культурі
Маркетинг в туристичній індустрії

1 курс, 2 семестр

Сучасні інформаційні технології (у галузі фізичної культури)
Професійна майстерність викладача фізичного виховання
Теорія фізичної культури і технології фізичного виховання

Навчально-педагогічна (виробнича) практика
Науково-дослідна практика, дипломна робота

Вибіркові навчальні дисципліни

Теорія і методика індивідуальних видів спорту
Фізична підготовка у військових формуваннях, правоохоронних структурах та
спеціальних службах
Спортивно оздоровчі клуби

Державна політика у сфері фізичної культури
Правове забезпечення фізичної культури в освітніх закладах
Правове забезпечення діяльності в туристичній індустрії
Сучасні технології оздоровчої рухової активності
Сучасні технології фізичної рекреації
Рухова рекреація різних груп населення

2 курс, 3 семестр

Охорона праці в галузі
Виробнича практика (туристична)
Науково-педагогічна (виробнича практика)
Науково-дослідна практика, дипломна робота

Вибіркові навчальні дисципліни
Теорія і методика командних видів спорту
ФВ і спорт у шкільній освіті за кордоном
Теорія і методика юнацького спорту
Психодіагностика у фізичній культурі
Корекція адитивних станів засобами фізичної культури
Психологія управління групами у фізичній культурі
Технології туристичного проєктування
Соціокультурна анімація в рекреації
Рекреаційний туризм
Атестація