для студентів 2018/2019 року вступу

Для студентів ОР бакалавр 2018/2019 р.р. вступу

3 курс

 

Політологія

Спортивно-педагогічне удосконалення

Теорія і методика фізичного виховання та сучасні освітні технології

Теорія і методика викладання футболу

Управління у фізичній культурі

Педагогіка фізичного виховання і спорту

Психолого-педагогічні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку

Психолого-педагогічні основи шкільного туризму

Нормативно-правові основи професійної діяльності

Методика виховної і спортивно-масової роботи

Фізична реабілітація

Ресурси активного туризму України

Сучасні технології фізичного виховання дітей дошкільного віку

 

4 курс

Філософія

Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури

Спортивно-педагогічне удосконалення

Теорія і методика фізичного виховання та сучасні освітні технології

Адаптивне фізичне виховання і методика викладання

Спортивна метрологія і математична статистика

Теорія і методика туризму та  спортивне орієнтування

Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

Олімпійська освіта

Методика викладання атлетизму

Методика фізичної культури у спецмедгрупах

Спортивна медицина з основами долікарської допомоги

Зимовий туризм

Теорія і методика навчання плавання дітей дошкільного віку