Наукові заходи

 

з/п

Теми Виконавці Дата проведення Відмітка про виконання
1. Інновації в освіті. Управління підготовкою майбутніх вчителів фізичної культури до педагогічної діяльності Тягур Р.С. листопад
2. Формування еколого-гігієнічної компетентності у майбутніх вчителів фізичної культури Лісовський Б.П жовтень
3.
Професійна компетентність майбутнього фахівця фізичної культури. Формування готовності майбутніх вчителів до використання етнопедагогічних традицій у фізичному вихованні школярів.
Презлята Г.В лютий
4. Морфофункціональна характеристика постави у дітей з різними вадами розвитку та її корекція засобами фізичної культури Попель Л.Б березень
5. Детермінанти конфліктів у спортивних іграх та їх розв’язання Курилюк С.І квітень
6. Використання активних форм навчання у професійній підготовці фахівців фізичної культури. Ткачівська І.М травень