План наукової діяльності

План наукової діяльності

з/п

Вид роботи

Підсумковий результат (рукопис, друкована праця, обсяг, тираж тощо)

Виконавець

Дата виконан-ня

1 Забезпечити виконання комплексних наукових тем, включених до Зведеного плану наукових досліджень

у галузі фізичної культури на 2015- 2019 р.

друкована праця

120 ст.

Наукові керівники Впродовж навч. року
2 Розробити план наукових досліджень на 2019 р. Мицкан Б.М. Грудень
3 Приймати участь у підготовці і виданні наукового

журналу «Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура(№17-20)

друкована праця

50 шт.

Мицкан Б.М.

Лісовський Б.П.

Остап’як З.М.

Впродовж навч. року
4 Прийняти участь в організації і проведенні ІІІ науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання , спорту і туризму»» Мицкан Б.М.

Курилюк С.І.

Вересень
5 Підготувати для затвердження тематики дисертаційних

робіт аспірантів першого року навчання

Наукові керівники Грудень
6 Провести апробацію дисертаційних робіт аспірантів: Лемака О.,Корсака О.

 

Наукові керівники аспіранти Протягом року

 

7 Продовжити роботу з підготовки до включення наукового журналу «Вісник Прикарпатського університету Серія: Фізична культура» в міжнародну науково-методичну базу «Scopus» Мицкан Б.М.

Лісовський Б.П.

Курилюк С.І

 

Впродовж навч. року
8 Приймати участь у роботі спеціалізованої вченої ради Львівського університету фізичної культури  та в роботі експертної ради ДАК МОН України Мицкан Б.М. Впродовж навч. року
9 Організувати роботу 10 студентських наукових груп Тягур Р.С.

 

Вересень- жовтень
10 Приймати участь в опонуванні дисертаційних робіт та рецензуванні наукових статей та авторефератів Кандидати і доктори наук Впродовж навч. року
11 Опублікувати 85 наукових статей друкована праця

5-10 ст

Викладачі,

аспіранти

Впродовж навч. року
12 Провести регіональну конференцію ” Фізична культура у школі : стан та перспективи розвитку “ друкована праця

 

Викладачі,  аспіранти Березень, 2020 р.

 

13 Приймати участь в роботі науково-технічної ради університету Курилюк С.І.

Мицкан Б.М.

Впродовж навч. року